Inwestowanie środków pieniężnych w 2022 roku nabiera nowego znaczenia, bowiem służy nie tylko pomnażaniu kapitału, ale również zapewnieniu mu odpowiedniej ochrony przed inflacją. W co warto inwestować w 2022 roku?

Kryptowaluty

Kryptowaluty cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów już od kilku lat. W 2022 roku warto w nie inwestować, bowiem mogą przynosić wysokie stopy zwrotu, których osiągnięcie często jest niemożliwe w przypadku tradycyjnych produktów inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty wymaga posiadania wiedzy merytorycznej, należy również dysponować specjalnym portfelem, który najczęściej ma formę internetową. Bardzo istotna jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, bowiem kryptowaluty zachowują się podobnie, jak inne produkty inwestycyjne - jedne zyskują na wartości, podczas gdy inne tracą.

Nieruchomości

W 2022 roku dobrze jest zainteresować się nieruchomościami, które pozwalają osiągać wysokie stopy zwrotu. Można zainwestować w nie długoterminowo, przeznaczając na wynajem bądź krótkoterminowo, oddając do sprzedaży. Wadą nieruchomości jest fakt, iż aby w nie zainwestować, potrzeba dużego kapitału na start, bowiem ceny mieszkań czy budynków gospodarczych od lat utrzymują się na wysokim poziomie. Eksperci są zdania, że nieruchomości to jeden z najatrakcyjniejszych produktów inwestycyjnych w 2022 roku.

Pożyczki społecznościowe

Ideą pożyczki społecznościowej jest transfer środków finansowych od podmiotów z nadwyżkami finansowymi, chcącymi dodatkowo zarobić do podmiotów, którym środków finansowych brakuje. Mowa tutaj o przedsiębiorcach, którzy chcieliby rozwijać swoją firmę, lecz potrzebują sporej ilości kapitału. Pożyczki społecznościowe udzielane są na przykład przez platformę futurecapital.pl. Dzięki nim jedna ze stron może otrzymać pieniądze na działalność, druga zaś dochód w firmie odsetek. Warto mieć na uwadze, że pożyczki społecznościowe są doskonałą alternatywą dla osób, które nie mają dużej wiedzy z zakresu finansów bądź chcą zainwestować, jednocześnie pomagając innym.

Wróć do strony głównej